پنج شنبه، 9 بهمن، 1399

تولید نفت آمریکا در حال بازگشت به روال عادی

دولت آمریکا اعلام کرد تولید نفت در مناطق فراساحلی این کشور در خلیج مکزیک که به دلیل توفان مایکل کاهش یافته بود، در حال بازگشت به روال عادی است.

دولت آمریکا اعلام کرد تولید نفت در مناطق فراساحلی این کشور در خلیج مکزیک که به دلیل توفان مایکل کاهش یافته بود، در حال بازگشت به روال عادی است.

به نقل از رویترز، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی اداره ایمنی و محیط زیست آمریکا در روز شنبه (۲۱ مهرماه)، با گذشت سه روز از ورود توفان مایکل به ایالت فلوریدا در جنوب این کشور، تولید نفت و گاز آمریکا در خلیج مکزیک در حال بازگشت به روال عادی است.

این اداره همچنین اعلام کرد که تنها یکی از سکوهای فراساحلی همچنان خالی از خدمه است، در حالی که در هفته گذشته ۸۹ سکو تخلیه شده بودند.

برای بررسی خسارت‌هایی که توفان به سکوهای حفاری آمریکا وارد کرده است، ممکن است چند روز زمان لازم باشد.

توفان مایکل سبب شده بود بیش از ۴۰ درصد از تولید نفت آمریکا در خلیج مکزیک در هفته گذشته به تعطیلی کشانده شود.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه