پنج شنبه، 7 اسفند، 1399

روحانی فردا با جمعی از اساتید اقتصاد نشست مشترک دارد

رئیس جمهور گفت: فردا عده ای از اساتید اقتصاد را دعوت کرده ام تا رو در رو با آنها صحبت کنم.

رئیس جمهور گفت: فردا عده ای از اساتید اقتصاد را دعوت کرده ام تا رو در رو با آنها صحبت کنم.

ئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: فردا عده ای از اساتید اقتصاد را دعوت کرده ام تا رو در رو با آنها صحبت کنم. برخی از آنها به صورت نامه سرگشاده و برخی به صورت خصوصی برای من نامه نوشته‌اند.

وی ادامه داد: من حرف هایی دارم که فردا به صورت مستقیم برای آنها خواهم گفت.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه